Пронајден патент

Пронајден патент

3 артикли на патент на пронајдокот: метод за подготовка на дибутил сукцинат од касава, процес на биоконверзија на суровини од тапиока во подготовка на килибарна киселина и метод на подготовка на дибутил сукцинат.

Патенти за комунални модели

Компанијата има девет патенти за комунални модели, вклучувајќи уред против блокирање на поликондензација за производство на PBS, апарат за кула во мртва категорија за производство на BDO од био-базирана килибарна киселина, разграден уред за гранулација на пластика, уред за кондензација за производство на PBS полиестер, континуиран уред за испарување за затнување на био-базирана килибарна киселина, уред за извлекување на лесни компоненти на -бутиролактонски производи, единица за светло-кула за производство на BDO преку био-базирана биотехнологија, колона за обезбојување за производство на килибарна киселина по биолошки метод и рефлукс резервоарска единица за производство на тетрахидрофуран.